افکار و اندیشه

ارائه افکار و اندیشه های مختلف در موضوعات گوناگون

آخرین مطالب

علی ابراهیمی راد هستم. بیشتر اطلاعاتم تجربی است. فردی میانه رو هستم، که معتقدم، اصلاح امور  جامعه از طریق آگاهی عمومی  امکان پذیر است. از افکار و اندیشه دیگران بهره می برم ، اما اندیشه مستقل خودم را دارم. تولید اندیشه های نو را بیشتر می پسندم، تا مصرف اندشه های دیگران را . در بین نویسندگان محمود دولت آبادی را بیشتر دوست دارم. به بزرگانی چون احمد شاملو .سیمین دانشور . فروغ فرخزاد ارادت خاصی دارم. به موسقی سنتی علاقه شدیدی دارم. فرهیختگانی چون بنان. خوانساری. قوامی. شجریان .مرضیه. دلکش . معرفی. فرهنگ شریف. جلیل شهناز . همایون خرم و دیگرانی که به همین سبک هستند، مورد علاقه من اند. به عقیده دیگران احترام می گذارم. اما پایند عقیده ی خود هستم. با جنگ 72  ملت کاری ندارم. همه ملیت ها را دوست دارم.